Výlety do okolí

AQUADROM MOST
AQUADROM MOST

Aquadrom Most představuje komplexní možnost relaxace a sportovního vyžití pro širokou veřejnost.
Parkování, bezbariérový přístup, nerezové bazény, vodní atrakce, příjemné teploty a čistota.
Kromě plavání a vodních radovánek můžete využít i celou řadu našich wellness služeb.


Autodrom Most
Autodrom Most

Společnost AUTODROM MOST pořádá v současné době ve stejnojmenném areálu tuzemské i mezinárodní závody motocyklů, cestovních vozů, trucků, vytrvalostní závody a nově také rally sprintový závod. Vedení firmy postupně uvádí do života další novinky nejen v oblasti motoristického sportu s cílem otevřít areál široké veřejnosti a vytvořit z něj navštěvované centrum, jež bude součástí sportovního společenského a kulturního života regionu po celý rok.

http://www.autodrom-most.cz/cz/

Cisterciácký klášter Osek
Cisterciácký klášter Osek

V podhůří Krušných hor, nedaleko saské hranice, vznikl kolem roku 1206 klášter Osek. V době svého příchodu do Oseka měli cisterciáci za sebou již téměř šestileté období, kdy konvent žil v Mašťově na panství Milhoštů, kteří mnichy do Čech původně pozvali.

Na panství v Oseku se jich ujal významný šlechtický rod Hrabišiců. Pod ochranou nového

zakladatelského rodu začal osecký klášter rychle prosperovat. Jedním z jeho nejslavnějších

období se stala 30. léta 13 století. Tehdy stanul v čele kláštera opat Slavko, vnuk zakladatele oseckého kláštera.

http://www.osek.cz/cisterciacky-klaster-osek/d-2378

Hipodrom Most
Hipodrom Most

Mostecký Hipodrom je součástí rekultivačního parku Velebudice, který patří mezi špičkové projekty tzv. české rekultivační školy, která je s respektem uznávána na celém světě. V souvislosti s úvahami o využití Velebudické výsypky byl v roce 1973 zpracován záměr vybudování rekultivačního parku jako areálu odpočinku a zdraví, jehož dominantou se stane dostihová dráha.

http://www.hipodrom.cz/cz/index.html

Hněvín
Hněvín

Jednou z největších dominant Mostecka a samotným symbolem města Most je replika starého hradu Hněvín, která slouží jako restaurační zařízení a výletní místo turistů. Součástí komplexu je i vyhlídková věž, ze které si prohlédnete krajinu od úpatí Krušných hor až po České středohoří.


Jezero Most krásný výlet na kole i pěšky
Jezero Most krásný výlet na kole i pěšky

Nedaleko Mariánských Radčic se nachází jezero Most, kolem kterého vede spousta cyklostezek, po kterých lze navštívit kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Za podívání také stojí hrad Hněvín, který nabízí krásný výhled na celý Most.


Komáří vížka
Komáří vížka

Sedačková lanová dráha Bohosudov – Komáří vížka je dvousedačková lanová dráha vedoucí ze severočeského města Krupky, respektive jeho části Bohosudov, na Komáří vížku, jeden z vrcholů Krušných hor. Byla zprovozněna v roce 1952, jedná se tak nejstarší provozovanou visutou lanovou dráhu v Česku a zároveň jde o nejdelší osobní lanovku v Česku. Od roku 2013 je chráněna jako kulturní památka České republiky.


Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Mostecký kostel Nanebevzetí Panny Marie je známý kvůli svému přesunu. Byl přemístěn o celých 841 metrů. Díky tomu je kostel dodnes považován za raritu světového formátu.


Kostel Panny Marie Bolestné
Kostel Panny Marie Bolestné

Původ poutí k obrazu Panny Marie Bolestné pod Křížem spadá již do 13. století, kdy v roce 1278, kdy byl vypálen Osecký klášter, putovali lidé do Mariánských Radčic. Papež Mikuláš IV. ve svém breve z roku 1289 udělil 40denní odpustek každému, kdo v určité dny ve zdejším kostele učiní pokání.

Kostel přečkal husitské války a v 16. století zůstal katolický i přes rozmach protestantství v severních Čechách. V roce 1626 se cisterciáčtí mniši vrátili zpět do Oseka a obnovili poutní cesty do Mariánských Radčic. K rozkvětu došlo v 18. století, kdy opat Benedikt Littwerig nechal vybudovat nový barokní kostel, ambit a faru, které dokončil jeho nástupce Jeroným Besnecker. Základní kámen kostela byl položen v roce 1698 a stavba byla dokončena v roce 1718 křížovou cestou. Po dokončení kostela byl svatý obraz Panny Marie umístěn na hlavní oltář. Stavbu prováděli architekti Jan Baptista Mathey a Octavio Broggio. Mathey vytvořil kostelní loď a boční kaple, zatímco Broggio je autorem presbytáře a křížové chodby.

http://www.marianskeradcice.cz/

offroad safari
offroad safari

Martin Bareš Mobil:[+420] 605 231 697 Zvu vás na offroad safari – zážitkové poznávací vyjížďky severočeskou industriální i nedotčenou krajinou. V severních Čechách žiji přes 30 let a dostanu vás do míst, kam se běžný turista nepodívá. Mj. poznáte vyvrásněné Krušné hory, vulkány Českého středohoří či tzv. měsíční krajinu Mostecké uhelné pánve – nikde jinde v Evropě neuvidíte tak rozmanitou krajinu na tak malé ploše.


Podkrušnohorské technické muzeum
Podkrušnohorské technické muzeum

Podkrušnohorské technické muzeum se svou činností zaměřuje na historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve, úprava a užití uhlí, chemický průmysl, zvyky, obyčeje a tradice spojené s hornickou prací, životem a obnovou krajiny narušené důlní činnosti.
Na ploše téměř 5 ha bývalého dolu Julius III se nacházejí budovy s typicky hornickou architekturou a na volných prostranstvích najdete těžní stroje a další technické skvosty.


Podkrušnohorský zoopark Chomutov
Podkrušnohorský zoopark Chomutov

Podkrušnohorský zoopark je největší ZOO v České republice, alespoň co se rozlohy týče. Má totiž neuvěřitelných 120 ha. Zoopark je otevřen denně po celý rok a nachází se v severočeském městě Chomutov v těsné blízkosti Kamencového jezera.


Přehradní nádrž Fláje
Přehradní nádrž Fláje

Vznikla na Flájském potoce v roce 1963 za účelem zásobení vodou podkrušnohorské oblasti. Přehradní hráz je betonová, pilířová (tedy uvnitř dutá), tížního typu, jediná svého druhu v České republice (další podobná je až ve Švýcarsku). Výška je 58,5 m, délka v koruně 459 m. Vodní plocha zaujímá 149 ha a maximální hloubka je 57 m. Voda je vedena štolou tlakového převaděče nad obec Meziboří k malé elektrárně a úpravně vody.

Koncem května pořádá pravidelně Povodí Ohře den otevřených dveří, kdy se můžete podívat na vnitřní strukturu přehrady a nechat se fascinovat technickým řešením, které drží obrovskou masu vody.

Pod přehradou se nachází Flájský plavební kanál postavený již v 16. století, který je asi 5 km dlouhý a je zakončen 75 m vysokým umělým vodopádem.

Místo je oblíbeným výletním cílem cyklistů. Vyhledávané jsou sjezdy přes Klíny, Dlouhou Louku nebo Mikulov.


Veteráni Litvínov - muzeum
Veteráni Litvínov - muzeum

Parta nadšenců z litvínovského Spolku Veteránů o víkendech zpřístupňuje své garáže, respektive klubovnu veřejnosti. Vždy v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin můžete navštívit jejich "muzeum veteránů" a podívat se, jak se jim jejich koníček daří.

Mezi exponáty uvidíte na 20 vozů značek Škoda, Fiat, Trabant, Wartburg, Žiguli, Opel, Mercedes. Expozici najdete v budově nedaleko vlakového nádraží. Vstupné je dobrovolné.


Vodní nádrž Janov - Křižatky
Vodní nádrž Janov - Křižatky

Vodní nádrž Janov (Křížatky) byla vybudována v letech 1911 až 1914. Řešila svízelnou situaci z počátku 20. století v zásobování Mostu pitnou vodou. Byla postavena v Hamerském údolí u soutoku Klínského potoka a Loupnice na lesním pozemku v majetku města Mostu. Zásluhu na její výstavbě měla Rada města Mostu. Projektantem byl prof. Dr. Ing. Robert Weyrauch, profesor Vysokého učení technického ve Stuttgartu. Přípravné práce byly započaty roku 1910 kácením lesa a čistěním dna budoucí nádrže. V téže době byla vyřešena přeložka údolní silnice a spojení nové trasy s okresní silnicí vedoucí z Janova do Mníšku. V roce 1911 započala vlastní stavba, mezi dělníky byli hlavně Italové a Chorvati, najatí pro betonování a práce s kamenem. Lomový kámen byl odebírán v blízkosti stavby. V květnu 1912 byl položen základní kámen. Stavba přehrady byla dokončena v závěru roku 1913 a v lednu 1914 zadržovala hráz poprvé vodu, o několik měsíců později začal provoz čistící stanice vybavené rychlofiltračním přístrojem a zařízením pro sterilizaci vody ozonem. Přehrada je zařazena mezi státem chráněné technické památky, je dodnes funkční, má kapacitu 1,5 milionu m3.


Zámek Duchcov
Zámek Duchcov

Zámek, tak jak jej známe dnes, dal v letech 1675–1685 vystavět Jan Bedřich z Valdštejna podle plánů architekta Jeana Baptiste Matheye (1630–1696) na místě staršího renesančního lobkovického sídla. Roku 1707 byl barokní zámek rozšířen o dvě boční křídla. Při stavební činnosti podle projektů Matheye vzniklo vnější zámecké nádvoří, navazující na čestný dvůr. Oba prostory byly odděleny ozdobným plotem, architektonicky členěnými pilíři se dvěma vázami a čtyřmi sochami z Braunovy dílny. Dvě představují zápasícího Herkula, další bohyni Minervu a boha Marta.


Zámek Jezeří
Zámek Jezeří

Původní středověký hrad byl v roce 1549 přestavěn na renesanční zámek, který po bělohorských konfiskacích získal rod Lobkowiczů. V roce 1649 zámek vyhořel a byl poté v letech 1696 - 1713 přestavěn v raně barokním stylu. Po stranách portálu hlavního průčelí jsou sochy Atlantů, připisované baroknímu sochaři Janu Adamu Dietzovi. Ze zámeckých interiérů vyniká především velký oválný sál, v roce 1802 upravený na zámecké divadlo, a kaple Bolestné Panny Marie se štukovou výzdobou z 19. století. Obě tyto hodnotné prostory jsou však v současnosti návštěvníkům nepřístupné. V 19. století se zámek stal významným kulturním centrem, navštěvovaným zejména hudebníky. Součástí areálu bylo unikátní arboretum s mnoha druhy exotických dřevin; to bylo bohužel zničeno v důsledku povrchové těžby uhlí.


Zimní stadion Ivana Hlinky
Zimní stadion Ivana Hlinky

Zimní stadion Ivana Hlinky je především domovem prvoligového klubu zdejších hokejistů. V provozu je od října do března. Kapacita je 6000 míst, většinou k stání. Stadion se postupně rekonstruuje, nicméně do standardu současných hokejových arén má daleko. O to věrnější má fanoušky, se kterými zdejší klub Verva Litvínov oslavil v roce 2015 extraligový titul.

http://www.hokej-litvinov.cz

©2024

Restaurace U Kostela, Mariánské Radčice
Komenského 2, Mariánské Radčice, tel.: 608 424 295, e-mail: info@restaurace-u-kostela.cz, www.restaurace-u-kostela.cz